Dangal ng BASC Award: Isang taunang pagkilala sa mga natatanging nagtapos ng BASC