Bulacan Agricultural State College

AWIT NG BASC

 

Titik: Dr. Jose M. Ignacio

Musika: Dr. Augusto Miranda

 

Pambansang Dalubhasaang Pansakahan

Hiyas na sumilay sa dibdib ng Bulacan

Kaakbay ang karunungan sa kaunlaran

Mithii’y malinang malikhaing isipan

Baya’y inasam ang iyong kandili

Bagong kaalaman sa kabataa’y ihasik

Murang diwa’y nilinang sa baying iwi

Kabundukan kaparangan tanging saksi

KORO:

Sintang Dalubhasaan sa iyong paanan

Handog yaring puso, diwa’t kalooban

Gawad mong biyaya, ito’y aming iingatan

Nang ‘yong pamana’y tamasahin habang buhay